Lunch på Nordic Sea Winery

Bästa Gäster!

Vi vill informera er om att vi har avvecklat vår restaurangverksamhet. Om du är intresserad av att driva en restaurangverksamhet i våra lokaler var vänlig och skicka ditt intresse till:


info@nswinery.se

Har ni presentkort så kan ni använda dem fram till och med 22/12-2023, eller så kan presentkorten vid begäran återbetalas om de är max två år från inköpsdatum. Vid begäran om återbetalning var god och kontakta:

finance@nswinery.se

Vi kan således inte ta emot bokningar efter den 22/12-2023.


https://www.schmerzreduktion.ch/ https://www.pleomorphismus.de/