Konstevent 2018 Konstnärerna bakom

BIRGIT RAY – ”ODE TILL ÖSTERSJÖN”

 

Ao1 – BIRGIT RAY – ”ODE TILL ÖSTERSJÖN”
Konstverket är indelat i fyra delar: Dag, skymning, natt och gryning. Bilderna visualiserar livet under Östersjöns yta under ett dygn där jag har valt att framställa några av de fiskar och bottenindivider som lever i södra Östersjöns fria havsyta från 0-250 m djup till och med Gotlandsdjupet. En livsviktig näringskedja som håller våra hav friska.
Birgit Ray, Borrby

MER OM KONSTVERKET:
DAG:
När ytvattnet är fritt från de individer som inväntar mat, sparar energi och dväljs där inget ljus når, längst ned på- och i bottensedimentet kan det i klart solbelyst vatten plötsligt glittra till av osynliga mikroalger och växtplankton. Dessa absorberar solljus och bygger ihop koldioxid och vatten till socker, en underbar process som kallas fotosyntes. Växtplankton förökar sig genom celldelning och ger ifrån sig syre som ger energi. Detta är grunden till allt liv på jorden. På ekfatet har jag förstorat upp och synliggjort några av dessa organismer. Makrillen som saknar simblåsa är dömd till att alltid hålla sig i rörelse och befinner sig på en mellannivå i vattenpelaren tillsammans med Näbbgäddan. Sillen går inte heller ner till botten. Fiskar av detta slag kallas ”pelagiska” medan de som jagar nattetid och går hela vägen från botten till ytan kallas ”semipelagiska”. Alla bottenlevande arter är ”bentiska”.

SKYMNING: När mörkret sänker sig över havet blir det fart på havsfåglarna då de vet att fisken de vill komma åt simmar upp mot ytan. Dykande tar de alla byten de kan innan det blir helt mörkt. Från botten simmar djurplankton upp för att äta växtplankton. Fiskar allt efter storlek följer mindre djur än de själva. Matdags!

NATT: Alla som befinner sig i det yttre ytlagret är nu helt upptagna med att få i sig så mycket energi som möjligt. Om det är rätt tid på året får deras rörelser den encelliga organismen ”Noctiluca scintillans” (mareld) att blixtra till.

GRYNING: Vid gryningen skyndar alla att återta sina dagliga platser. De semipelagiska på botten och de pelagiska en halv trappa ner. Detta upprepas dygn efter dygn och man får hoppas att denna kedja förblir obruten när man betänker att denna dagliga migrering gör att ytvattnets biomassa ökar med 30% på natten. Detta gör den till världens största massmigration och är en med evolutionens hjälp, livsviktig cykel som håller våra hav friska.

Östersjöns resurser är på upphällningen. Östersjön var genom sitt helt unika läge redan sårbart och tyvärr har ingen av de länder som omgärdar detta unika innerhav förstått förrän nu. Under arbetet med mitt ekfat har jag läst på ytterligare och hoppas bidra till att fler drar sitt strå till stacken för att arbeta mot en renare Hanöbukt.

Ett hav med sommar, höst, vinter och vår kallas ”tempererat”. Östersjön är ett sådant hav men ovanligt i sitt slag då det är ett innerhav med stora delar bräckt vatten. För att förstå invånarnas sårbarhet i ett sådant hav citerar jag Nordiska Nationalnyckeln: ”Sveriges fastlandskust är ungefär 11.500 km långt och utmed denna kust varierar salthalten i havet på ett sätt som saknar motstycke i världen. Längst i norr finns Bottenviken med nästan helt sött vatten. I Stockholmstrakten innehåller ytvattnet en salthalt av 6 promille, i Öresund 15 promille och i norra Skagerack 30 promille.

Då min själ är bohuslänsk har jag lättare att förstå den näringskedja som fiskar av marin härkomst i tempererade vatten har för att upprätthålla en livsviktig kontinuitet och hålla våra hav friska.
I Östersjöns södra delar finns 15 större synliga bottenarter där alla härstammar från marin miljö. Mot Bottenviken lever endast fyra större synliga arter som alla härstammar från sötvatten.

MER OM KONSTNÄREN:
Som bildkonstnär arbetar Birgit i olja, akvarell och blyerts. Utbildad i måleri på Académie Juliane samt fondmåleri under Pierre Simonini, chefscenograf på Opéra Bastille i Paris där Birgit även arbetade som scenografassistent. Måleri, grafik och textil på Slöjdföreningens Skola, nuvarande högskolan för design och konst (HDK) i Göteborg. Scenografi på Accademia Di Belle Arte Di Roma i Rom. Konstnärlig arbetslivserfarenhet som frilansande scenograf och konsulterande scenograf för Göteborgs stad.

Som den i själen Bohuslänning jag är, känner jag mig hemma och har lättare att förstå den näringskedja som fiskar av marin härkomst i tempererade vatten har för att upprätthålla en livsviktig kontinuitet och hålla våra hav friska. Därför har jag valt att på mitt ekfat framställa några av de fiskar och bottenindivider som lever i södra Östersjöns fria havsyta från 0-250 m djup till och med Gotlandsdjupet. Fiskar och djur som behöver en salthalt av 7 promille.
Tillbaka

NINNI AHLSELL– ”EN OFÖRSTÖRD VÄRLD I BLÅVITT”

 

A02 – NINNI AHLSELL– ”EN OFÖRSTÖRD VÄRLD I BLÅVITT”
Jag gillar att måla i blåvitt och ville få fram en porslinskänsla i kontrast till tunnan i ekträ. Tunnbanden inspirerade mig att dela upp målningen med havsbotten längst ner, därefter havet med fiskar och till sist ytan med blommor.
Ninni Ahlsell, Övraby

MER OM KONSTNÄREN:
Ninni driver en dekorationsmålning- och förgyllningsfirma sedan 1998, är Kunglig Hovleverantör och arbetar som bildkonstnär. Utbildad på Österlens konstskola, Konstskolan i Kristianstad, Glyptotekets tecknarskola i Köpenhamn, Studio glashyttan i Åhus och Pontus Tunanders konservatorateljé.
Ninni har alltid haft en förkärlek till att måla på saker som man egentligen inte får och marmorerade sin första bil som var en Volvo Amazon i siennamarmor.

instagram.com/ninniahlsell
facebook.com/ninni.ahlsell

Tillbaka

 

MARITA IDH-GAUNTLETT – ”EN LJUSARE FRAMTID”

 

A03 – MARITA IDH-GAUNTLETT – ”EN LJUSARE FRAMTID”
Blåstången, en av Östersjöns alger som erbjuder föda, boplats och skydd för många smådjur har varit modell för mina motiv. Målningarna på mitten av ekfatet är inspirerade av havsväxter och därefter slipade med sandpapper för att uppnå en vintage känsla. Dra handen över locket och du känner att jag med omsorg slipat ytan och borrat ett litet mönster i form av en mikroalg. 2018 års bidrag till NSW konstevent är tänkt som en ljusinstallation. Ljuset symboliserar en ljusare framtid för vår miljö.
Marita Idh-Gauntlett, Gladsax

MER: För att harmonisera med ekfatets ursprung, tillverkat av skickliga franska hantverkare och dess karaktär så som vinfläckar och andra ålderstecken, har jag valt motiv i neutrala färger. I mitt bildberättande väljer jag ofta motiv från naturen och arbetar då gärna i abstrakta formationer men även illustrativt och dekorativt. Inuti ekfatet har jag monterat en ljuskälla där ljus sipprar igenom borrade hål som bildar ett mönster runt omkring. För att uppnå full effekt med ljusstrålarna, placeras ekfatet med fördel i en lite mörkare hörna där ljuset framträder tydligast på väggarna.
Målningarna på mitten av ekfatet är inspirerade av havsväxter. De är därefter slipade med sandpapper för att uppnå en vintage känsla. Dra handen över locket och du känner att jag med omsorg slipat ytan och borrat ett litet mönster i form av en mikroalg.
Blåstången har varit modell för motiven. Växten är en av Östersjöns alger som erbjuder föda, boplats och skydd för många smådjur.         Källa: havet.nu

MER OM KONSTNÄREN:
Marita är målare/visuell kreatör med ateljé i Gladsax sedan 2006 efter 10 år på Bermuda med konstutställningar och dekorativa utsmyckningsuppdrag i samverkan med inredare för offentlig miljö. Målandet och skapandeprocessen är för närvarande inte en fulltidssysselsättning. I dagsläget är Marita helhjärtat aktiv som Kultursamordnare på Österlen med uppdrag att bjuda in kulturprogram till äldreomsorgen. Med passion för naturens mönster och formationer så kommer nästa bildserie säkerligen växa fram i samma anda.  Marita är även Östersjöfadder hos WWF.

instagram.com/maritaidh

Tillbaka

 

GUNILLA MANN – ”SÅNGEN OM PARADISET”

 

A04 – GUNILLA MANN – ”SÅNGEN OM PARADISET”

En bildberättelse om Österlen runt. Äppelträden växer i dalarna, blommorna sträcker sig mot himlen och kärleken blommar. Flickorna kommer cyklande på kullarna. Även Piraten finns med. Det är en färgstark hyllning till mitt älskade Österlen!
Gunilla Mann, Rörum

MER OM KONSTNÄREN: Utbildad vid Slöjdföreningens skola, nuvarande högskolan för design och konst (HDK) i Göteborg samt Hovedskous målarskola, senare Göteborgs konstskola.
Delar sin tid mellan Österlen och Södermalm i Stockholm. På Österlen är Gunilla verksam sommartid med ateljé och utställning i Rörum.
Målningar, litografier och gouacher är färgstarka folklivsskildringar med en naivistisk och berättande stil som präglas av stor detaljrikedom.

gunillamann.se
facebook.com/gunilla.mann.1
instagram.com/gunillamann

Tillbaka

 

KRIS

TOFER ÅBERG

 

ANDERS VARDAM – ”EN EK I FÖRÄNDRING”

 

A06 – ANDERS VARDAM – ”EN EK I FÖRÄNDRING”
Jag vandrar gärna tillsammans med min livskamrat Gunilla, grusvägen förbi denna ek som står vid ett Boställe i närheten av min ateljé i Hedeberga. Varje gång stannar vi till och beundrar eken, ser hur årstiderna förändrar eken som har så många årsringar i sin stam.
Anders Vardam, Hedeberga

MER: Tänk om trädet kunde berätta vad den har upplevt genom sin livstid. Motivet är målat med tusch, akvarell och akrylfärg.
Ekfatet är tillverkat av fransk ek och har inryt och förädlat fruktiga och söta druvor till ett gott vin.

MER OM KONSTNÄREN: Anders arbetar som yrkesverksam konstnär och designer. Utbildad på Gerlesborg Art School i Stockholm med kompletterande kurser i screen printing, lightning, fotodokumentation, design, akvarell pourteknik och officiell dekoration.

design5mm.se/Konst-Vardam.htm

Tillbaka

 

ANN-MARGRETE CLARÉN – ”PARTYTIME”

 

A07 – ANN-MARGRETE CLARÉN – ”PARTYTIME”
Då det gäller mitt motivval vill jag citera den danske filosofen Sören Kirkegaard: ”Livet kan bara begrundas bakåt men måste levas framåt.” Att måla på ekfat är en upplevelse som mynnar ut i en förundrad känsla och det runda ekfatets form är en process i sig.
Ann-Margrete Clarén, Simrishamn

MER: Tekniken är olja,  lager på lager med torkningsprocesser däremellan. Ett annat namn var givet från början men då en av mina besökare under årets Konstrunda utbrast: -”Åh, vilket party – partytime!”,      så blev namnvalet självklart. 

MER OM KONSTNÄREN: Gått konstskolan i Kristianstad samt idkat måleristudier i övriga Sverige, Danmark och Frankrike. Räknar sig som autodidakt. Sagt om Ann-Margrete: målar rörelser och motiv i landskap, människor och hästar. I måleriet finner man spänning i de uppkomna mellanrumsformerna. Ett samspel mellan naturen och livet. Emellanåt blir rörelsen så kraftig att både konturer och färg smälter samman och blir till ett flyktigt fragment, en dold bild eller en gömd symbolik.

svenskakonstnarer.se/
ann-margrete.se/

Tillbaka

 

ECHI ÅBERG – ”VIND I SEGLEN”

 

A08 – ECHI ÅBERG – ”VIND I SEGLEN”
Jag har valt att måla segelfartyg från Simrishamns kommun. Österlen har en fantastisk sjöfartshistoria där Sveriges största segelfartygsflotta växte fram från mitten av 1800-talet. Flottan omfattade nästan 700 fartyg under perioden 1870-1900 vid Österlens kuststräcka.
Echi Åberg, Kivik  

MER:
Galeasen ”Sarpen”, byggd 1892 i Nyköping Falster, hemmahamn Simrishamn. Skeppet kom till Simrishamn 1963 inköpt för 15.000:- av ett partrederi som sedan överlät henne till Scoutkåren i Simrishamn. Sarpen är en typisk sk marstalare dvs den kända danska fartygstypen från Marstal. Namnet Sarpen fick hon 1914 då den danske skepparen, förutom familj i Danmark, också hade en käresta i norska Sarpsborg.
Max antal passagerare 42. Kojplatser 25 inkl besättning. Skrovlängd 20,0 m. Bredd 5,4 m. Djupgående 2,5 m. Segelyta 250 kvm.

Bornholmsklippern ”Klara Marie” – tvåmastskonare byggd 1884 i Rönne på Bornholm. Efter en hel del strapatser med skeppet kom hon slutligen till Skillinge 1965 inköpt för 8000:- av Sven Svensson. Inte förrän 1993 räddades det nedgångna skeppet genom ett auktionsinrop på 77.000:- av en grupp entusiaster.
Max antal passagerare 21. Kojplatser 16 inkl besättning. Skrovlängd 19,05 m. Bredd 4,88 m. Djupgående 2,25 m. Segelyta 208 kvm.

Jakten ”Hoppet” med hemmahamn Brantevik sjösattes 29/7 2000 efter att ett gäng intresserade kom på den vilda idén att  bygga en jakt. Det blev en modifierad replik av den berömda danska jakten Castor byggd i Nyköping/Falster.
Max passagerare – meddelas vid bokning. Antal kojplatser 14 inkl besättning. Skrovlängd 16,0 m. Bredd 4,8 m. Djupgående 2,2 m. Segelyta 154 kvm.

Fakta från en äldre broschyr – Österlen Skutor och Sjöfart, utgiven av Simrishamn Turistbyrå. Namn, byggår och hemmahamn är inristat på ekfatet ovanför respektive skepp. Överst på fatet är rep lindat med en glasskiva över.

galleryanima.net
facebook.com/pg/echiaberg.galleryanima
instagram.com/echianima

Tillbaka

 

Björn Bergman – ”Ålastod – lek & död”

 

A09 – Björn Bergman – ”Ålastod – lek & död”
Då intäkterna från auktionen ska bidra till en bättre havsmiljö så har jag skapat en ålastod i betydelse staty, en variant av ordet ålabod. ”Homman” (ålryssjan) som hänger på tork har min bror Stefan knutit, en konst han lärt sig av vår mormor som levde i den lilla byn Gryssjön i Bygdeå nära havet.
Björn Bergman, Gnalöv

MER: Ekfatet symboliserar Saragassohavet dit ålarna går för att leka och dö. Jag har sett skrämmande reportage om ålens svårigheter att vandra förbi kraftverk och hur den dör av syrefattigt havsvatten som är ett direkt resultat av miljöskadliga utsläpp. Den här tunnan är inte en ”galen tunna” man skall hoppa i, nej man ska vrida den rätt!

MER OM KONSTNÄREN: Deltagit med en träskofiol på designmässa i Frankfurt på 1970-talet. Instrumentet köptes sedan av Musikmuseet i Stockholm.

facebook.com/bearmountainman

Tillbaka

 

Maj Ström – ”Solen”

 

A10 – Maj Ström – ”Solen”
Mina tankar var fyllda av sol när jag målade tunnan. Det var vinter, mörkt kallt och fult. Längtade efter våren, ljuset, solen och allt vackert som skulle kunna värma en frusen själ.
Maj Ström, Simrishamn

MER OM KONSTNÄREN: Levande verkstad och Grundskola för konstnärlig utbildning/ Stockholm. Hantverkets folkhögskola, vävutbildning, bildväv/Leksand. Screentryck Konstfack samt utbildning i olika grafiska tekniker, såsom torrnål, träsnitt och olika blandtekniker, vid Orsa grafiska verkstad.

svenskakonstnarer.se/

Tillbaka